spedicija-rijeka-carinjenje-intrastat-EC

TARIC – Integrirani sustav za upravljanje tarifom

TARIC je baza podataka svih mjera koje se odnose na uvoz ili izvoz održavan od strane Europske komisije. Sadrži nomenklaturu robe, stope carine, preferencijalne stope, antidampinške i sve ostale propisane mjere u EU. Taric na jednom mjestu daje pregled svih mjera koje treba primijeniti na robu koju se uvozi/izvozi iz trećih zemalja.

Više informacija o TARIC sustavu potražite na stranicama Europske komisije”.

porez-spedicija-carina-rijeka

PDV – Promjene za uvoznike i izvoznike od 1. srpnja 2013.

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST- PROMJENE ZA IZVOZNIKE I UVOZNIKE OD 1. SRPNJA 2013.

Danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju nastaju mnoge promjene vezane za porez na dodanu vrijednost. Ovdje navodimo samo neke osnovne promjene:

Pojmovi vezani za uvoz i izvoz:

Pojam „izvoz“ koristi se za isporuke robe u treće zemlje (one koje nisu članice EU)
Pojam „isporuka dobara unutar Europske unije“ koristi se za isporuku robe unutar Europske unije
Pojam „uvoz“ koristi se za primanje robe iz trećih zemalja
Pojam „stjecanje dobara unutar Europske unije“ koristi se za primanje robe iz država članica Europske unije

Za isporuku dobara u druge države Europske unije potreban vam je PDV identifikacijski broj koji se mora iskazati na računu. Nužna je i provjera PDV identifikacijskog broja vašeg EU partnera koji također mora biti iskazan na računu.

Provjerite svoj PDV broj.

Potražite više informacija na stranicama Porezne Uprave

carina-rijeka-spedicija-eu

TEMELJNI CARINSKI PROPISI U EUROPSKOJ UNIJI

Europska unija je ujedno i carinska unija te se na njenom teritoriju roba kreće slobodno jer između zemalja članica nema granica niti carinskog nadzora. Donijet je i jedinstven carinski sustav EU-a koji se sastoji od dvije komponente: carinski propisi Zajednice i nacionalni carinski propisi doneseni temeljem propisa Zajednice.

Temeljni carinski propisi Europske unije su:

  • Carinski zakonik Zajednice – Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. sa svim svojim izmjenama i dopunama.
  • Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993., o odredbama za provedbu Uredbe Vijeća
    kojom se donosi Carinski zakonik Zajednice, sa svim izmjenama i dopunama (dalje: Uredba EU)
  • Niz ostalih Uredbi koje reguliraju: sustav oslobođenja od carine, carinskoj i statističkoj nomenklaturi, postupcima u vezi robe za koju se sumnja da krše intelektualno vlasništvo, nazoru robe s dvojnom namjenom

Više informacija potražite na stranicama Carinske uprave Republike Hrvatske