• Obratite nam se s povjerenjem:
  • +385 (0)51 371-005
  • info@eurostar.hr

INTRASTAT izvještavanje

Usluga sastavljanja Intrastat izvještaja je također dio naše ponude jer je usko vezana uz špediterske usluge. Poznavanje vrsta roba te njezino razvrstavanje prema Kombiniranoj nomenklaturi najkompleksniji je dio u sastavljanju izvještaja za Intrastat. Dodamo li tome i druge podatke koji se moraju uvrstiti u izvještaj kao što je npr. obračun statističke vrijednosti u skladu s ugovorenim uvjetima isporuke prema INCOTERMS-ima, iskazivanje količine robe u propisanim mjernim jedinicama, da se izvještaj mora predati putem G2B servisa Carinske uprave i to za svaki mjesec do 15-og u slijedećem mjesecu i sl. dolazimo do zaključka da sastavljanje Intrastat izvještaja postaje dodatno opterećenje za svako poduzeće koje je postalo obveznik izvještavanja.


Srećom, svako poduzeće (izvještajna jedinica) može svoju obvezu izvještavanja prenijeti na treću osobu- deklaranta. Da biste to postigli dovoljno je da nas u Obrascu za prijavu u Intrastat navedete kao vašeg zastupnika. Nakon toga, dovoljno je da nam jednom mjesečno pošaljete ispunjenu tablicu u prilogu ( PRILOG 5, PRILOG 6) te da pošaljete račune za vaše primitke odnosno isporuke robe.


Više o Intrastatu:

Izrada Intrastat izvještaja u Rijeci

Republika Hrvatska je danom ulaska u Europsku uniju postala dio jedinstvenog tržišta i uspostavljen je slobodan promet roba sa zemljama članicama. Slijedom toga, radi dobivanja podataka o robnoj razmjeni RH s drugim zemljama članicama, Republika Hrvatska je ušla u EU sustav prikupljanja podataka o robnoj razmjeni nazvan Intrastat.


Intrastat izvještavanje propisano je EU zakonodavstvom te svaka država članica svojim dodatnim propisima uređuje praktičnu provedbu. Nositelj Intrastat izvještavanja u RH je Državni zavod za statistiku koji je zadužen za metodologiju, statističku obradu i diseminaciju podataka, a Carinska uprava za prikupljanje i kontrolu podataka prikupljenih od poslovnih subjekata.

Obveznik izvještavanja za Intrastat je svaki poslovni subjekt, obveznik PDV-a, čija godišnja vrijednost robne razmjene sa zemljama EU-a prelazi prag uključivanja bilo za otpremu bilo za primitke ili za oba trgovinska toka.


Za 2019. godinu vrijednost praga uključivanja za primitke iznosi 2.200.000,00 kuna, a za otpreme 1.200.000,00 kuna.




Novost je da, sukladno EU i nacionalnim zakonskim okvirima, svi poslovni subjekti u Republici Hrvatskoj (rezidenti i nerezidenti), koji: 


  1. 1. obavljaju robnu razmjenu s drugim državama članicama EU, 
  2. 2. posjeduju hrvatski PDV broj, a
  3. 3. prelaze godišnju vrijednost praga uključivanja u Intrastat,

OBVEZNI su SAMOSTALNO prijaviti se u Intrastat sustav Republike Hrvatske!

Kada je potrebno prijaviti se u Intrastat sustav?

Prijavu u Intrastat sustav potrebno je izvršiti u mjesecu prelaska godišnjeg Intrastat praga uključivanja za pojedini tok (primitak ili otpreme) ili za oba toka (ukoliko je u istom mjesecu prekoračen Intrastat prag i za primitke i za otpreme).