porez-spedicija-carina-rijeka

PDV – Promjene za uvoznike i izvoznike od 1. srpnja 2013.

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST- PROMJENE ZA IZVOZNIKE I UVOZNIKE OD 1. SRPNJA 2013.

Danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju nastaju mnoge promjene vezane za porez na dodanu vrijednost. Ovdje navodimo samo neke osnovne promjene:

Pojmovi vezani za uvoz i izvoz:

Pojam „izvoz“ koristi se za isporuke robe u treće zemlje (one koje nisu članice EU)
Pojam „isporuka dobara unutar Europske unije“ koristi se za isporuku robe unutar Europske unije
Pojam „uvoz“ koristi se za primanje robe iz trećih zemalja
Pojam „stjecanje dobara unutar Europske unije“ koristi se za primanje robe iz država članica Europske unije

Za isporuku dobara u druge države Europske unije potreban vam je PDV identifikacijski broj koji se mora iskazati na računu. Nužna je i provjera PDV identifikacijskog broja vašeg EU partnera koji također mora biti iskazan na računu.

Provjerite svoj PDV broj.

Potražite više informacija na stranicama Porezne Uprave