carina-rijeka-spedicija-eu

TEMELJNI CARINSKI PROPISI U EUROPSKOJ UNIJI

Europska unija je ujedno i carinska unija te se na njenom teritoriju roba kreće slobodno jer između zemalja članica nema granica niti carinskog nadzora. Donijet je i jedinstven carinski sustav EU-a koji se sastoji od dvije komponente: carinski propisi Zajednice i nacionalni carinski propisi doneseni temeljem propisa Zajednice.

Temeljni carinski propisi Europske unije su:

  • Carinski zakonik Zajednice – Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. sa svim svojim izmjenama i dopunama.
  • Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993., o odredbama za provedbu Uredbe Vijeća
    kojom se donosi Carinski zakonik Zajednice, sa svim izmjenama i dopunama (dalje: Uredba EU)
  • Niz ostalih Uredbi koje reguliraju: sustav oslobođenja od carine, carinskoj i statističkoj nomenklaturi, postupcima u vezi robe za koju se sumnja da krše intelektualno vlasništvo, nazoru robe s dvojnom namjenom

Više informacija potražite na stranicama Carinske uprave Republike Hrvatske