Špedicija, otpremništvo i carinjenje – Novosti

carinska-uprava-rex-sustav

REX sustav je krenuo od 01.01.2017.

REX (Sustav registriranih izvoznika) počeo je sa primjenom 1. siječnja 2017. i u svojoj prvoj fazi primjenjivati će se za Opći sustav carinskih povlastica (GSP), a u kasnijim fazama i za ostale preferencijalne sporazume EU-a. Sustav će registriranim izvoznicima omogućiti pojednostavljenje izvoznih formalnosti glede potvrđivanja povlaštenog podrijetla izdavanjem EUR.1 dokumenta i izjava na računu, otpremnici, dostavnici ili nekom drugom komercijalnom dokumentu. Informacijski REX sustav omogućuje izvoznicima samo-potvrđivanje podrijetla ukoliko se registriraju te dobiju status registriranog izvoznika bilo da su proizvođači bilo da su trgovci.

O uvjetima za dobivanje statusa registriranih izvoznika saznajte više u pojašnjenju Carinske uprave.

eurostar-spedicija-rijeka-intrastat-izvjestaj

Važne novosti vezane uz Intrastat izvještavanje

Poslovni subjekti dužni su sami voditi računa o tome jesu li postali obveznici izvještavanja za Intrastat

Naime, do studenog 2016. Državni Zavod za statistiku i Carinska uprava pratili su pragove uključivanja za pojedini tok robe poslovnih subjekata te slali Obavijesti o obvezi izvještavanja za Intrastat. Od studenog 2016. svi poslovni subjekti u Republici Hrvatskoj (rezidenti i nerezidenti), sukladno EU i nacionalnim zakonskim okvirima, moraju te pragove sami pratiti i sami se prijaviti u Intrastat sustav. Tu obvezu imaju svi koji:

  1. obavljaju robnu razmjenu s drugim državama članicama EU,
  2. posjeduju hrvatski PDV broj, a
  3. prelaze godišnju vrijednost praga uključivanja u Intrastat – za 2017. godinu vrijednost praga uključivanja za primitke iznosi 1.700.000,00 kuna, a za otpreme 750.000,00 kuna

KADA je potrebno prijaviti se u Intrastat sustav?

Prijavu u Intrastat sustav potrebno je izvršiti u mjesecu prelaska godišnjeg Intrastat praga uključivanja za pojedini tok (primitak ili otpreme) ili za oba toka (ukoliko je u istom mjesecu prekoračen Intrastat prag i za primitke i za otpreme). 

spedicija-rijeka-carinjenje-intrastat-EC

TARIC – Integrirani sustav za upravljanje tarifom

TARIC je baza podataka svih mjera koje se odnose na uvoz ili izvoz održavan od strane Europske komisije. Sadrži nomenklaturu robe, stope carine, preferencijalne stope, antidampinške i sve ostale propisane mjere u EU. Taric na jednom mjestu daje pregled svih mjera koje treba primijeniti na robu koju se uvozi/izvozi iz trećih zemalja.

Više informacija o TARIC sustavu potražite na stranicama Europske komisije”.

porez-spedicija-carina-rijeka

PDV – Promjene za uvoznike i izvoznike od 1. srpnja 2013.

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST- PROMJENE ZA IZVOZNIKE I UVOZNIKE OD 1. SRPNJA 2013.

Danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju nastaju mnoge promjene vezane za porez na dodanu vrijednost. Ovdje navodimo samo neke osnovne promjene:

Pojmovi vezani za uvoz i izvoz:

Pojam „izvoz“ koristi se za isporuke robe u treće zemlje (one koje nisu članice EU)
Pojam „isporuka dobara unutar Europske unije“ koristi se za isporuku robe unutar Europske unije
Pojam „uvoz“ koristi se za primanje robe iz trećih zemalja
Pojam „stjecanje dobara unutar Europske unije“ koristi se za primanje robe iz država članica Europske unije

Za isporuku dobara u druge države Europske unije potreban vam je PDV identifikacijski broj koji se mora iskazati na računu. Nužna je i provjera PDV identifikacijskog broja vašeg EU partnera koji također mora biti iskazan na računu.

Provjerite svoj PDV broj.

Potražite više informacija na stranicama Porezne Uprave

carina-rijeka-spedicija-eu

TEMELJNI CARINSKI PROPISI U EUROPSKOJ UNIJI

Europska unija je ujedno i carinska unija te se na njenom teritoriju roba kreće slobodno jer između zemalja članica nema granica niti carinskog nadzora. Donijet je i jedinstven carinski sustav EU-a koji se sastoji od dvije komponente: carinski propisi Zajednice i nacionalni carinski propisi doneseni temeljem propisa Zajednice.

Temeljni carinski propisi Europske unije su:

  • Carinski zakonik Zajednice – Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. sa svim svojim izmjenama i dopunama.
  • Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993., o odredbama za provedbu Uredbe Vijeća
    kojom se donosi Carinski zakonik Zajednice, sa svim izmjenama i dopunama (dalje: Uredba EU)
  • Niz ostalih Uredbi koje reguliraju: sustav oslobođenja od carine, carinskoj i statističkoj nomenklaturi, postupcima u vezi robe za koju se sumnja da krše intelektualno vlasništvo, nazoru robe s dvojnom namjenom

Više informacija potražite na stranicama Carinske uprave Republike Hrvatske