• Obratite nam se s povjerenjem:
  • +385 (0)51 371-005
  • info@eurostar.hr

Špedicija, carinjenje i otpremništvo | Česta pitanja

Što je EORI broj i tko ga mora imati?

EORI je broj kojeg dodjeljuje Ministarstvo financija, Carinska uprava, a moraju ga ishoditi svi gospodarski subjekti (pravne i fizičke osobe) koji imaju namjeru obavljati poslovne djelatnosti s trećim zemljama (zemlje koje nisu članice EU) iz nadležnosti carinskog zakonodavstva Europske Unije. Zahtjev se podnosi nadležnom Carinskom uredu na propisanom obrascu.


Zahtjev za dodjelu EORI broja PRILOG 7 (DOC)
Valjanost Vašeg EORI broja provjerite na stranici Europske komisije ▶

U kojem slučaju se plaća antidampinška carina?

Antidampinške mjere predstavljaju jedan od osnovnih mehanizama trgovinske politike Europske unije, a donose se u cilju zaštite EU tržišta i domaćih proizvođača od dampinškog uvoza robe iz trećih zemalja. Izuzetno su brojne, primjenjuju se kao dodatno davanje uz redovnu carinu, a uglavnom su značajno više od redovnih carina, često reda veličine od 40-50% ali i više.


Konačna antidampinška carina integrirana je u TARIC-u kao mjera (TARIC je “mozak” carinskog IT sustava, odnosno IT alat koji omogućava primjenu i provedbu zakonodavstva EU u trgovini s trećim zemljama). Dakle, prilikom izrade kalkulacija vrlo je važno znati da li je za predmetnu robu na snazi neka antidampiška carina. Također, važno je napomenuti da se neke donijete antidampiške mjere razlikuju prema njihovom dobavljaču/proizvođaču. Dobar primjer je uvoz cijevi iz Kine. Carina na neke cijevi podrijetlom iz Kine je 0%, konačna antidampiška mjera je u iznosu od 71,90% s tim da je za neke proizvođače manja. Za iste te cijevi podrijetlom iz Indije carina je 0%, a antidampinška mjera trenutno nije propisana.

Obveznici smo izvještavanja u Intrastat, ne znamo to sami, a nemamo ni vremena. Možemo li nekoga ovlastiti da to radi za nas?

Da, mnogim je gospodarstvenicima ta njihova obveza veliko opterećenje pogotovo onima koji skoro svakodnevno imaju primitak/otpremu robe. U jednom mjesečnom izvještaju svu robu potrebno je razvrstati prema Kombiniranoj nomenklaturi, vrsti posla, paritetu, odrediti troškove prijevoza i osiguranja, odrediti njenu netto težinu, a sve sukladno uputama Državnog zavoda za statistiku.


Izvještaji se predaju putem G2B servisa Carinske uprave te morate imati i potreban software. Možete zamisliti koliko vam vrijedi netko to će to raditi u vaše ime.

Kako da uvezemo robu po sniženoj carinskoj stopi ili bez carine?

Općenito, ako ne govorimo u smislu carinskih povlastica ili kvota, uvesti robu po sniženoj carinskoj stopi možete na osnovu njenog podrijetla uz prilaganje odgovarajućeg dokumenta koji to dokazuje. S obzirom da EU ima vrlo širok spektar ugovorenih tzv. preferencijalnih aranžmana bitno je za svaki upit detaljan uvid u pojedini ugovor i uvjete koje treba zadovoljiti.


Zbog toga izbjegnite pitanja špediteru kao što je „kolika je carina na cipele?“. Zbog vašeg nekvalitetnog pitanja dobiti ćete i nekvalitetan odgovor.

Na koje proizvode se plaća trošarina?

Prema Zakonu o trošarinama u sustav oporezivanja trošarinama uključen je alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine, energenti i električna energija. Predmet oporezivanja trošarinama su trošarinski proizvodi koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj, uneseni iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvezeni u Europsku uniju.

Kako točno glasi izjava o podrijetlu na računu?

U sekciji Dokumenti možete preuzeti naš Prilog 4 iz Uredbe komisije(EEZ) br. 2454/93 sa točnim sadržajem izjave o podrijetlu na svim jezicima. Upozoravamo, da iza izjave mora stajati čitko ime i prezime osobe koja je to izjavila, njezin potpis, te mjesto i datum izdavanja (osim u slučaju da se radi o registriranom-ovlaštenom izvozniku).