• Obratite nam se s povjerenjem:
  • +385 (0)51 371-005
  • info@eurostar.hr

Popis svih Ugovora o slobodnoj trgovini (protokola o podrijetlu) i autonomnih aranžmana koje EU primjenjuje u trgovini sa državama ugovornicama (verzija 1.1. od 1. lipnja 2014.)Prilikom uvoza ili izvoza robu često pored ostale dokumentacije prati i dokaz o podrijetlu robe. Predmetni dokazi izdaju se za robu koja udovolji određenim propisanim pravilima podrijetla, te se za istu kod uvoza primjenjuje povlaštena (preferencijalna) stopa carine ili je ista podložna ili izuzeta od primjene određenih mjera trgovinske politike. Iz tog razloga podrijetlo robe neovisno služi li primjeni povlaštene stope carine ili izuzeću od primjene neke od mjera trgovinske politike, od izuzetnog je značaja.


Ono što treba istaknuti je da EU ima zaključen čitav niz preferencijalnih sporazuma i to kako dvostranih, tako i jednostranih te ćemo ovdje dati pregled svih preferencijalnih aranžmana koje EU primjenjuje uz naznake gdje se predmetni ugovori ili odluke mogu pronaći kako bi se detaljnije proučile. Ujedno treba naglasiti da je ovo trenutno stanje, a trgovinski su pregovori „živ organizam“ i kontinuirano se pregovara sa određenim državama te je i sama shema ugovora podložna promjenama.


Za sve pojedinosti pojedinog ugovora/aranžmana potreban je direktan uvid u sam tekst istog.Prilog 1: POPIS UGOVORA (PDF)

(Popis svih Ugovora o slobodnoj trgovini i autonomnih aranžmana koje EU primjenjuje u trgovini sa državama ugovornicama.)