spedicija-rijeka-carinjenje-intrastat-EC

TARIC – Integrirani sustav za upravljanje tarifom

TARIC je baza podataka svih mjera koje se odnose na uvoz ili izvoz održavan od strane Europske komisije. Sadrži nomenklaturu robe, stope carine, preferencijalne stope, antidampinške i sve ostale propisane mjere u EU. Taric na jednom mjestu daje pregled svih mjera koje treba primijeniti na robu koju se uvozi/izvozi iz trećih zemalja.

Više informacija o TARIC sustavu potražite na stranicama Europske komisije”.